Gizlilik Politikası

Gizliliğinizin korunmasına önem veriyoruz.

Ziyaretçilerimizin, kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin https://www.herseykahve.com uzantılı internet sitemizde (“Sitemiz”) vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtmek amacıyla bir “Gizlilik Politikası” oluşturduk. İşbu Gizlilik Politikası, internet sitemizi kullanırken kullanıcılara ve ziyaretçilere ilişkin ne tür bilgilerin alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okuyunuz ve aşağıda belirtilenlerin sizin için uygun olmamasına rağmen, Sitemize yapmış olduğunuz ziyaretler ve kullanımlar devam ettiği süre boyunca, işbu Gizlilik Politikasını onayladığınız ve Sitemizde sağlanan bilgilerin kullanımına ve paylaşılmasına onay verdiğiniz anlamına gelmektedir. Gizlilik Politikamız, zaman zaman güncellenebildiğinden kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz tarafından gözden geçirilmesini öneririz.

Sitemizde, kullanıcılarımızın ve ziyaretçilerimizin bize doğrudan sağladıkları kişisel ve genel bilgilerini topluyoruz. Herseykahve hizmet ve servislerini kullanmak ya da etkinliklerimizden ve bizden haberdar olmak amacıyla Sitemize e-posta adresinizi bildirerek kaydolmak için, isim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi vb. kişisel bilgilerinizi vermeniz istenecektir. Sitemizi gezebilmek ve sitemizin içeriğine ulaşmak için bu bilgileri bize iletmeniz ve kaydolmanız gerekmemektedir.

Sitemiz üzerinden paylaştığınız veya bize sağladığınız diğer bilgi veya belgeleri ve ağlarımız üzerinden ilettiğiniz iletiler de dahil doğrudan sağladığınız diğer içerik ve bilgileri de topluyoruz. Herseykahve tarafından sunulan hizmetlerin bazılarına eriştiğinizde veya Herseykahve tarafından gerçekleştirilen etkinliklere veya anketlere katıldığınızda verdiğiniz bilgileri de topluyoruz. Sizden talep ettiğimiz bilgileri tam ve eksiksiz olarak vermeniz, Herseykahve tarafından size sunulacak hizmetlerin de tam olarak sunulması ile doğrudan ilişkilidir. Sitemize kayıt olurken veya kahve formunu doldururken, Site dahilinde sağlamış olduğunuz bilgi ve içeriklerin gerçek, güvenilir ve hukuka uygun olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Herseykahve’nin, site dahilinde sağlamış olduğunuz bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Toplu bilgiler ise kaç kişinin Sitemizi ziyaret ettiği, hangi sayfalara girdiği, hangi bilgileri cihazına indirdiği, kullandıkları web tarayıcının ve işletim sisteminin türü, kullandıkları İnternet Servis Sağlayıcısı’nın adı vb. bilgilerdir. Sitemizi gezdiğinizde, otomatik olarak bu bilgileri toplayıp diğer bütün ziyaretçilerden edindiğimiz bilgiler ile birleştiriyoruz. Bu bilgiyi toplayarak Sitemiz içeriğinin zenginleştirilmesi ve Sitemizin etkin kullanılabilmesine yönelik olarak ziyaretçilerimize göre en iyi nasıl uyarlamamız gerektiğini öğreniyoruz. Toplu bilgileri, Sitemize erişim sağladığınız cihazlardan toplamıyoruz. Sitemizi nasıl kullandığınızla ve cihazınız için seçtiğiniz erişim izinlerine bağlı olarak, toplu bilgileri toplamak için çerezler (cookies) ve web işaretleri (web beacons) gibi standart internet teknolojilerini kullanıyoruz. Çerezler (cookies) ve web işaretleri (web beacons) hakkında ayrıntılı bilgilendirme için işbu Gizlilik Politikası’nın ilgili bölümlerinde yer almaktadır.

Bu doğrultuda kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimizden aşağıdaki bilgileri topluyoruz:
  • Web tarayıcınızın türü ve işletim sistemi,
  • IP adresi ve aygıt tanımlayıcıları,
  • Sitemizi ziyaret ettiğinizdeki tarama davranışları, örneğin çevrimiçi olarak Sitemizi inceleyerek harcanan zaman miktarı ve çevrimiçi olarak sitemiz içinde tıkladığınız bağlantılar,
  • Sitemizden önce veya sonra ziyaret ettiğiniz internet siteleri,
  • E-postalarımızı açıp veya ilettiğiniz veya gönderdiğimiz tekliflere veya bağlantılara bağlı olup olmadığınızı;
  • Cihazlarınızdaki ayarlarınızın izin verdiği ölçüde GPS, Bluetooth veya WiFi sinyalleri gibi genel veya özel coğrafi konumlarınız,
Yukarıda sayılanlar dışında Herseykahve, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, yukarıda sayılan kişisel ve toplu bilgiler dışında verileri de toplayabilir ve işleyebilir. Böyle bir durumda, toplanan ve işlenen kişisel ve toplu bilgilerin ne olduğu işbu yasal uyarı sayfasında kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize duyurulacaktır. İşbu Gizlilik Politikası’nda yapılan her türlü değişiklik, Sitemizde yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak ve siteye her girişte bu değişikliklerin öğrenildiği kabul olunacaktır.

Kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimizin, Sitemize kayıt olmak ve/veya hizmet ve servislerden faydalanmak amacıyla girdikleri kişisel veriler dahil tüm veriler, diğer kullanıcılar veya ziyaretçiler tarafından görüntülenemez. Kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca siteye kayıt ve/veya kahve formunu doldurma sırasında verilen iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize kayıt işlemlerinizin yapılması, başvurunuzun kayda geçmesi ve değerlendirilmesi, muhtelif hizmetlerin Herseykahve ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi, çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim uygulamaları için kayda alınabilir, Herseykahve ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Sitemizin diğer internet sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik/güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer internet sitelerinden bilgi kullanımları, sitelerin etik ilkeleri, gizlilik/güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamalarından Herseykahve hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak gizlilik kuralları, site kullanım koşulları ve iletişimler ile çerezler (cookies) ve web işaretleri (web beacons) hakkında ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile Herseykahve’ye ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması

https://www.herseykahve.com Sitemizde (mobil uygulamamız da dahil) kullanıcılar ve ziyaretçilere ait bilgilerin gizliliği, güvenliği, işlenmesi, aktarılması, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası geçerlidir.

Kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sitemizde ve aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Herseykahve’ye ulaşarak kişisel verilerinin işlenmesini durdurabilirler. Kullanıcılarımızın ve ziyaretçilerimizin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel verilere ilişkin tüm işlemler yasal azami süre içinde durdurulur ancak yürürlükteki mevzuatın izin verdiği işlem ve iletişimler devam eder. Kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz, dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya muhafazasına izin verilenler haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz, isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Herseykahve’ye her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

Böylece; isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, adres bilgileri, ilgi alanları, cep telefonu numarası, cihaz kodu, IP numarası ve adresi, e-mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza böylece bilgi verilmesinin yanı sıra kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve yürürlükteki mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda veri sorumlusu herseykahve.com’a başvurabileceğinizi, bu başvuru ve/veya taleplerinizin gereğinin yasal azami süreler içinde yerine getirileceğini (kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde, aynı amacı sağlamak üzere kimliğiniz belirlenebilir olmayacak şekilde anonimleştirilebileceğini) yahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanarak başvurunuzun ve/veya talebinizin kabul edilmeyebileceğini, bu takdirde kanuni mercilere başvurabileceğinizi, kanunen yapılması mümkün veya gereken veya yükümlü olunan kişisel verilerin işlenmesine ise her halükarda devam edileceğini bilgilerinize sunarız.

Herseykahve yukarıdaki konularda ve kullanıcıları/ziyaretçilerine sunacağı hizmetlerde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Sitemizden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Herseykahve Gizlilik ve Güvenlik Prensipleri, İletişimler, Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hususunda ayrıntılı bilgiye https://www.herseykahve.com sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Cookies (Çerezler)

Sitemizde “cookie” (çerez/bilgi blokları) teknolojisini kullanıyoruz. Çerezler, Sitemizin kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize ait bilgisayar veya diğer cihazlarda kayıt tutması amacıyla aktardığı bilgi parçacıklarıdır. Sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayar veya diğer cihazlarınıza “cookie” (çerez) yerleştirebiliriz. Böylece Sitemizi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydetmeniz sağlanarak Sitemizdeki çevrim içi tecrübeniz gelişecektir. Çerezler, sizin hakkınızda herhangi bir kişisel veri toplamaz, herseykahve’nin sizinle iletişime geçmesi için herhangi bir kişisel veri iletmez, aynı zamanda bilgisayarınızdan veya diğer cihazlarınızdan herhangi bir bilgi de aktarmaz. Çerezler, sitemizde en çok ilginizi çeken bölümleri belirleyip size sayfamızda bunlardan daha fazla sunabilmek ve Sitemiz içeriğinin zenginleştirilmesi ve Sitemizin etkin kullanılabilmesine yönelik olarak ziyaretçilerimize göre en iyi nasıl uyarlamamız gerektiğini öğrenmek için kullanılır.

Geçici çerezler, sitemizi kaç kez ziyaret ettiğinizi belirlemek amacıyla kullanılıp internet tarayıcınızdan çıktığınızda silinir. Kalıcı bir çerez ise, internet tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza ve diğer cihazlarınıza kaydedilip Sitemize girdiğinizde, siteyi daha önce ziyaret edip etmediğinizi bildirmek amacıyla kullanılır.

Çerezlerin kullanımına itiraz edebilirsiniz. Sitemize erişmek için bir web tarayıcısı kullandığınızda, tarayıcınızı tüm çerezleri kabul edecekleri, tüm çerezleri reddedecekleri veya bir çerez gönderildiğinde sizi uyaracak şekilde yapılandırabilirsiniz. Çerez tercihlerinizi değiştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için tarayıcınızın "Yardım" menüsünü tıklayın. Cihazınızın işletim sistemi çerezler için ek kontroller içerebilir. Çerezleri devre dışı bırakmanın Sitemizin belirli özelliklerine erişme ve kullanma özelliklerini etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Çerezlerin herseykahve.com internet sitesindeki en yeni özelliklerden faydalanmanızı ve daha iyi bir çevrim içi deneyim yaşamanızı sağladığını ve bu nedenle çerezleri açık tutmanız gerektiğini unutmayınız.

Web Beacons (Web İşaretleri)

Web Beacons (web işaretleri) ve benzeri teknolojiler, web sayfalarında, reklamlarda ve e-postalarda üçüncü taraflarla iletişim kuran küçük kod parçacıklarıdır. Örneğin, belirli bir internet sayfasını ziyaret eden kullanıcı sayısını tespit etmek, çerezleri dağıtmak veya iletişim kurmak ve kullanım alışkanlıklarını anlamak için web işaretleri kullanılabilir. Ayrıca, ticari elektronik iletilerin açılıp açılmadığını, işlem gördüğünü veya iletildiğini anlamak için e-postalarda da web işaretleri kullanılabilir. Genelde internet sayfalarının bir parçası olarak görülen elektronik imajlar ve reklam başlıkları, web işareti görevi görürler.

Sitemize reklam veren üçünü kişi reklam verenler, reklamlarında çerezler veya web işaretleri kullanabilirler. Herseykahve’nin, üçüncü kişilerin bu çerezler ve web işaretleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Buna ek olarak, Herseykahve, başka şirketlerin internet siteleri üzerinde reklam yayımladığında çerezler veya web işaretleri kullanabilir. Bu yolla toplanan bütün bilgiler, Herseykahve Gizlilik Politikası doğrultusunda yönetilir.

Tüm bu konularda ek bilgi almak, talep ve şikayetlerinizi iletmek için aşağıdaki iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Kolektif House Maslak
42 Maslak, Maslak Mah., Ahi Evran Cad. No:6 D:3, 34398 Sarıyer/İstanbul
info@herseykahve.com